Hakkımızda

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 1979 yılında Üsküdar’da 40 m²’lik bir atölyede inşaat kalıplarında kullanılan kalıp kelepçeleri ve çeşiti aletleri üretmek üzere kuruldu. 1983 yılında artan talebi karşılamak üzere atölye; Ümraniye, Ihlamurkuyu’da 150 m2’lik bir alana taşındı. Makine parkuruna 2 pres, 1 torna tezgahı eklendi. Kalıp kelepçesi, inşaat kalıpları ve iskeleleri imalatına daha geniş çapta devam edilmeye başlandı.

KBS kalitesi ve titizliği sonucu oluşan talep artışı KBS’yi İMES’te 300 m2’lik bir alana büyümeye götürdü. 1988’e gelindiğinde imalat; Taşdelen’de 850 m2’lik bir alana taşındı. 1989’da kalıp kelepçesi ve inşaat iskeleleri imalatı sürerken üretim sınırı genişledi. adidas consept için ilk mağaza mobilyası üretildi.

1994’e gelindiğinde; kuruluşundaki üretimlerine devam etmenin yanı sıra KBS uzmanlığı, bugün başarıyla süren, başka bir alanda şekillenmeye başladı. ‘Stand, Sergileme Sistemleri.’

1999’da KBS; kendi faaliyet alanının çok dışında; anıtsal bir projeye imza attı. “Bu sürede ve bu teknik imkanlarla yapılamaz” denilen Sabiha Gökçen Havaalanı Dekoratif Asma Tavanı, check in bankoları, bar kanopileri; KBS tarafından özgün teknolojik çözümler üretilerek ve söylenenden daha kısa bir zamanda üretildi, monte edildi ve on yıldır güvenin ve estetiğin simgesi olarak binlerce yolcuya ve havaalanı çalışanına hizmet veriyor.

2004 yılına gelindiğinde KBS artık bir sanayi kuruluşu olma yolunda güvenle ilerlemekteydi ve Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni tesislerin inşaatını başlandı. İnşaat; yine bu çapta bir tesis için kısa sayılabilecek bir zamanda tamamlandı ve 2006’da KBS GEPOSB’da, kendi tesislerine taşındı.

KBS bugün; 25.000 m²’lik kapalı ve açık alandaki tesislerinde yönetimi, mühendis kadrosu, teknik elemanları ve diğer çalışanlarından oluşan 300 kişiden fazla kadrosuyla; Almanya’daki irtibat bürosu ve Rusya ‘daki ofisi ile yola çıktığı noktadan çok ileride mağaza mobilya ve aksesuar sergileme sistemleri konusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Amaçlarımız:

 • İç ve Dış Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
 • Hammadde ve enerji tüketimini azaltmak
 • Olası çevre kirliliği risklerini belirlemek, kontrol altına almak ve yönetmek.
 • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızı kontrol altında tutmak, azaltmak.
 • İç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Olası iş kazalarını önlemek.

İlkelerimiz:

 • Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak "TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU" nu taşımak.
 • Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uymak.
 • Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek.
 • Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve faaliyetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak. Böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında tutmak.
 • Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda eğitmek, duyarlılaştırmak.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak.
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.

Sosyal Sorumluluk Politikası:

Biz mevcut kanunlara ve müşterilerimizin sosyal standartlarına uygun, genel kabul görmüş sosyal norm ve ilkelere saygılı, faaliyetlerimizde sosyal ve çevre sorumluluklarımızın bilinci ile iş yapmayı esas alan, ve tüm bunları kurum değerlerimiz haline getirmeyi temel ilke kabul eden sosyal sorumluluk politikasına sahibiz.

Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını kendi faaliyet alanımız ile sınırlı tutmaz; çalıştığımız tedarikçi firmaların da sosyal uyumluluk faaliyetlerini değerlendirip, sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltip geliştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında belirleriz.

Firmamızda üretim ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket edilir. Kişileri ırk, renk, din, dil, etnik köken, hamilelik, medeni durum, fiziksel engel veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak uygun pozisyonlarda istihdam ederiz. Bütün çalışanlara saygılı davranıp, çalışanlarımıza taciz ve kötü muamelede bulunmayız. Yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam etmez ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli yasal zorunluluklara uymalarını bekleriz.

Hiçbir çalışanımız borca dayalı veya zorunlu şekilde çalıştırılmamaktadır.

KBS... Küçük bir atölyeden… Bir sanayi kuruluşuna.

Çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen tüm ücret ve sosyal hakları sağlarız. Firmamızda ücret çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygı gösteririz.

İş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri alır; bunun için tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ve uygulamalarına katılımlarını zorunlu tutarız. Mesleki eğitimler ile gelişimlerini destekleriz. Sağlık ve güvenlik uygulamarıyla çalışanlarımızı mesleki hastalıklar ve kazalardan korumak korumak için çalışmalar yaparız.

Çalışma saatlerini yürürlülükteki kanun ve yönetmeliklere göre düzenler, fazla mesai yapan çalışanımıza, kanunlar gereğince belirlenen ek saat ücreti öderiz.

Tüm çalışanlarımız istek ve şikâyetlerini “Açık Kapı Politikası” ile yönetime rahatlıkla bildirebilir eğer isterse istek,şikayet ve öneri kutularına isterlerse isimsiz olarakta verebilir. İletilen konular yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Çevrenin ve doğanın korunması, iyileştirilmesi için yasal sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getirir çevre ve doğa dostu çalışmaları destekleriz