Ekibimiz

  • Doğru’yu bulmak için sürekli iyileşme içinde olmak,
  • Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmek,
  • Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığının bilinciyle, üretimin her aşamasında “ISO 14001” "ISO 9001-2015" "OHSAS 18001" gerekliliklerini uygulamak ve faaliyetlerini buna gore sürdürmek,
  • Çevre ile ilgili belirlenen hedeflere uymayı ve bunun için gereken kaynakları devreye alarak, "ISO 14001"in sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli bir görev kabul etmek,
  • Yönetim sistemi standartlarını etkin bir şekilde uygulamak, geliştirmek için her zaman eğitimi vazgeçilmez olarak kabul etmek, , gereken yatırımı yapmak.
  • Kalite, Çevre, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitimi vazgeçilmez olarak kabul etmek,
  • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğinin sorumluluğumuzda olduğunun bilincinde olmak ve iş amaçlarımız kadar önemli olduğunu bilmektir.
  • Tüm bu uygulanabilir şartların yerine getirileceğini yönetim olarak taahhüt ederiz.